Hold humøret og energinivået oppe med lysterapi!

Written by heidi on . Posted in Fasiliteter

Lysterapi briller m admin

Her i Norden er vi mange som føler oss utmattet eller i dårligt humør pga. at vi ikke får nok dagslys. Ved å bruke lysterapibriller stimulerer vi øynene, som sender beskjed videre til hjernen, hvor de kjemiske prosessene som gir hjernen næring og derved energi, foregår.

Lysterapi hjelper mange av oss med å komme igjennom de mørke vintermånedene når vi mangler energi til å komme oss på arbeid, har søvnproblemer eller når vi ønsker mer overskudd til familie og fritidssysler.

Med PSIO lysterapibriller får du både effektiv lysterapi, musikk og guidede meditasjoner alt efter hva du har bruk for.

PSIO lysterapibriller kommer med programmer som kan:

 • Gi deg dyp avslapning
 • Gi deg en perfekt powernap
 • Gi deg meditasjon som avbalanserer ditt sinnstilstand hvis du har tankemylder (f.eks. ved stress)
 • Hjelpe deg til å føle deg mere frisk om morgenen (spesielt om vinteren)

Lysterapi hjelper til å fjerne symptomer på:

 1. Vinterdepresjon (SAD)
 2. Mental tretthet.
 3. Kronisk tretthet & jetlag
 4. Søvnforstyrrelser (f.eks. hvis du har problemer ved at falle i søvn)

For hvem:

Voksne fra 16 år

Pris lysterapi:

For badende gjester: Badebillett + kr. 50,-

Ikke badende: Kun lysterapi kr. 95,-

Alle med helårskort låner brillene GRATIS inntil 45 minutt, deretter kr 50,-

 


Hvordan lysterapi virker inn på hjernen?

Lys, slik det oppfattes gjennom øynene gir hjernen næring og derved energi, og programmerer den til å fungere best mulig.

Energien går via synsnerven og synscellene, inn i hjernens sentra, der den produserer vanlig syn, til hjernebarken hvor den stimulerer lære og mentale evner; inn i det limbiske systemet hvor den lagrer visuelle følelsesmessige inntrykk.

Dypt inni hjernen ligger hypotalamus (en del av mellomhjernen) som kontrollerer det meste av våre biologiske funksjoner og kjertelen corpus pineale (som inneholder celler som produserer melatonin).

Hypotalamus sender ut rytmiske nervesignaler gjennom hjernen og kroppen. Signalene dirigerer nervesystemets aktiviteter, og hormonsystemet. Denne prosessen kalles den biologiske klokke. Denne rytmen bestemmer hvordan vi tenker, føler og fungerer, og bidrar dermed til utforming av de fysiske og biologiske mønstre hos hver enkelt.

Hypotalamus styrer vår biologiske klokke, og lyset styrer hypotalamus. Jo sterkere lysenergi som passerer gjennom hjernen jo bedre fungerer både hjernen og kroppen.

De nervesentra i hjernen som kontrollerer vår daglige rytme og våre stemningsleier blir stimulert av mengden lys som treffer øynene. Om natten produserer pinealkjertelen i hjernen stoffet melatonin som gjør oss trette. Ved soloppgang stoppes produksjonen av melatonin. På mørke vinterdager, spesielt når man er mye innendørs, mottar ikke øynene nok lys til å sette i gang oppvåkningsprosessen.

Senere tids forskning viser også at belysning av sterkt, hvitt fullspektrum lys øker produksjonen av stoffet serotonin. Serotonin er en neurotransmitter, en substans som hjelper en nervecelle med å sende signaler til neste nervecelle i hjernen. Manglende serotonin er kjent for å være en medvirkende årsak til bl.a. depresjon.

Hvem skal IKKE bruke disse brillene:

Lysbehandling skal ikke brukes dersom du har

 • Bipolar lidelse
 • Av de som har visse øyesykdommer. En undersøkelse av øyene før lysterapien starter, anbefales tatt av personer som har for eksempel løsnet netthinne, grønn stær eller organiske sykdommer som påvirker netthinnen (for eksempel diabetes mellitus)
 • Personer som lider av noen form for alvorlig medisinsk tilstand, inkludert epilepsi, hjerneskade, visuell fotosensitivitet, etc.
 • Noen legemidler kan også gi lysømfintlighet, dersom du bruker slike legemidler bør du være forsiktig med lysbehandling. Spør din lege eller apoteket hvis du er i tvil.

Lysterapi skal ikke brukes som lindring av eventuelle medisinske eller psykologiske tilstander.

Bivirkninger:

Bruk av dagslyslampe gir svært få bivirkninger.

Noen kan få litt ubehag i øynene, føle seg litt uvel og/eller få hodepine etterpå, dette går vanligvis raskt over.

Hvis du overreagerer på lysterapi, kan du føle deg «på» eller «for høy» etter behandling. Du har kanskje problemer med å sove, bli rastløs i løpet av dagen, og du kan bli irritabel.

Mange av de som opplever bivirkninger merker til dem først og fremst i begynnelsen ved bruk av lysterapibriller. Ved vedvarende bivirkninger anbefaler vi at du kontakter din lege for konsultasjon.

Lysterapi og briller/linser:
Husk å ta av briller og linser under behandlingen.

Gravid?
Gravide kan bruke lysterapibriller på lik linje med alle andre.

Kilder: Nasjonalt kompetansesenter for søvnsjukdommar, Tidsskrift for Den norske legeforening 2012 og Lysterapi.com, lysterapi til Norge, Sverige og Danmark

Kontaktinfo

Generelle henvendelser:
e-post: firmapost@polarbadet.no
tlf 77 83 27 70