På grunn av smittesituasjonen har vi i dag bestemt at vi stenger for alkoholservering i forbindelse med voksenbading de neste 2 ukene, på torsdager kl. 19.30 – 21.30.

Dette vil da gjelde torsdag 5 og 12.november.

Vi vil se an videre utvikling i smittesituasjonen før vi beslutter hvordan det blir i fortsettelsen.

Vi beklager selvsagt dette, men vi ser det som et nødvendig grep inntil situasjonen er mer avklart.