Ny hjemmeside

Vår eksisterende hjemmeside er under oppbygning,da den forrige ikke er i orden lenger.
Bruk facebook og søk opp Polarbadet for åpningstider osv, hvis ikke ta kontakt med meg på aktivitetsleder@polarbadet.no